تاکید شهردار بابلسر پس از بازدید از چند پروژه: توسعه متوازن پایتخت گردشگری مازندران لحظه ای هم متوقف نخواهد شد

مهندس رضا رحیمی شهردار بابلسر امروز ضمن بازدید از چند پروژه عمرانی اعلام کرد : برای تحقق توسعه متوازن و پایدار پایتخت گردشگری مازندران و

مشاهده خبر

لایروبی بابلرود ادامه دارد

واحد خدمات شهرداری بابلسر در ادامه لایروبی بابلرود این پروژه را امروز در محدوده لنج های تفریحی آغاز کردشایان گفتن است که این شهرداری در

مشاهده خبر

فاز دیگری از یک پروژه

دفتر فنی و عمرانی شهرداری بابلسر در ادامه پروژه سنگ فرش پیاده رو خیابان شهید رجایی در پیوند با ایجاد آبراهی جهت هدایت آبهای سطحی

مشاهده خبر