شفافیت بابلسر

0

شرح عملکرد واحدهای شهرداری بابلسر

واحد ساختمانی - تعداد پروانه و پایان کار صادر شده

ماه مسکونی تجاری تجاری مسکونی پایان کار
فروردین 16 1 0 9
اردیبهشت 11 2 1 17
خرداد 13 1 3 19
تیر 9 1 1 5
مرداد 4 0 1 6
شهریور 16 0 1 12
مهر 4 1 0 18
ماه مسکونی تجاری تجاری مسکونی پایان کار

واحد ممیزی - گزارش عملکرد به روزرسانی اطلاعات املاک شهر

ماه مسکونی تجاری زمین بایر سایر تعداد پرونده املاک دارای اضافه بنا
فروردین 158 67 12 5 674 28
اردیبهشت 85 45 150 5 285 -
خرداد 178 154 85 18 435 -
تیر 205 65 5 0 275 -
مرداد 152 25 46 10 233 -
شهریور 453 45 185 45 728 -
مهر 187 15 140 0 342 -
ماه مسکونی تجاری زمین بایر سایر تعداد پرونده املاک دارای اضافه بنا

واحد فنی و عمرانی - پروژه های انجام شده و در حال اجرا

ردیف نام پروژه توضیحات
1 تست نام پروژه 4523 متر مربع
ردیف نام پروژه توضیحات

واحد ماده 100 - تعداد جلسات کمیسیون ماده صد

ماه تعداد جلسه تعداد آراء صادره جریمه تخریب درآمد از محل جرائم ماده 100
فروردین 2 33 21 12
اردیبهشت 7 87 80 7
خرداد 5 77 71 6
تیر 6 119 99 20
مرداد 8 155 128 27
شهریور 6 107 94 13
مهر 7 110 84 26
ماه تعداد جلسه تعداد آراء صادره جریمه تخریب درآمد از محل جرائم ماده 100

واحد انبار - تعداد سند های ثبت شده

ماه تعداد سند
فروردین 43
اردیبهشت 309
خرداد 245
تیر 263
مرداد 309
شهریور 237
مهر 222
ماه تعداد سند

سازمان آتش نشانی - گزارش عملکرد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابلسر

ماه مجموع عملیات امداد و نجات مجموع عملیات آتش سوزی مجموع گزارش ساختمانی و آموزش مجموع سایر ماموریت ها جمع کل
فروردین 169 59 7 12 247
اردیبهشت 199 46 20 21 285
خرداد 180 64 21 22 287
تیر 218 94 20 35 367
مرداد 201 100 23 19 343
شهریور 202 101 23 20 346
مهر 156 47 28 24 255
ماه مجموع عملیات امداد و نجات مجموع عملیات آتش سوزی مجموع گزارش ساختمانی و آموزش مجموع سایر ماموریت ها جمع کل

واحد روابط عمومی - گزارش عملکرد سامانه 137

ماه درخواست ثبت شده درخواست پیگیری شده
فروردین 86 73
اردیبهشت 93 84
خرداد 91 85
تیر 98 93
مرداد 73 62
شهریور 102 96
مهر 65 56
ماه درخواست ثبت شده درخواست پیگیری شده

واحد اصناف - گزارش عملکرد واحد اصناف

ماه تعداد فیش درآمد کل
فروردین 14 300/500/000
اردیبهشت 21 1/547/700/000
خرداد 15 440/000/000
ماه تعداد فیش درآمد کل

واحد درآمد - گزارش عملکرد واحد درآمد

ماه درآمد کل
فروردین 89/222/964/510
اردیبهشت 196/417/193/906
خرداد 401/508/979/166
تیر 486/287/887/441
مرداد 325/095/638/918
شهریور 369/196/951/325
مهر 593/463/015/608
ماه درآمد کل

واحد نوسازی - گزارش عملکرد واحد نوسازی

ماه تعداد فیش درآمد کل
فروردین 552 6/235/789/000
اردیبهشت 515 15/706/948/939
خرداد 532 9/366/501/220
تیر 403 38/474/533/000
مرداد 429 9/604/301/387
شهریور 314 7/320/393/770
مهر 358 7/155/933/437
ماه تعداد فیش درآمد کل