شهردار
پروژه های شهرداری
  • بهره برداری از استخر دوقلوی شهرداری
  • ترمیم و بهسازی پل کابلی
  • ساماندهی میدان معلم