اجرای طرحی برای سلامت

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر واحد خدمات شهری و ساماندهی سواحل این شهرداری از صبح امروز طرح مازندران پاک را در سواحل پایتخت گردشگری

مشاهده خبر