اطلاعیه

از آنجا که شهرداری بابلسر در نظر دارد از طریق ساماندهی تابلوهای اماکن و مراکز تجاری و جمع آوری هر آنچه که در معابر موجب

مشاهده خبر