شهردار پایتخت گردشگری مازندران تاکید کرد با هر پروژه فرهنگی ، ورزشی یک گام به ایجاد شهری سالم و پر امید نزدیک تر میشویم

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر عصر امروز مهندس رضا رحیمی شهردار پایتخت گردشگری مازندران از پروژه در حال احداث مجموعه فرهنگی ورزشی موسوم به

مشاهده خبر