پروژه ای ماندگار

شهرداری بابلسر اگر چه طی نوزده ماه گذشته برای مهار آبهای سطحی ده ها آبراه ساخت و ده ها آبراه را مرمت و باز سازی

مشاهده خبر

عکس روز

لایروبی آبراه ها یکی از دغدغه های جدی شهرداری بابلسر است به همین دلیل در کنار لایروبی پر هزینه دو رودخانه شهر روزی نیست که

مشاهده خبر