یک گام دیگر برای ایجاد ارتباطی تنگاتنگ

در یکی دیگر از روزهای هفته شهرداری ها و دهیاری ها با ابتکار روابط عمومی شهرداری بابلسر دو تن از معاونان این شهرداری با حضور در محل سامانه تلفنی ۱۳۷ به پرسش های شهروندان پاسخ داده و با شنیدن مطالبات آنها بررسی مطالباتشان را در دستور کار قرار دادند
این گزارش حاکی است پس از دستورالعمل مهندس رضا رحیمی شهردار پایتخت گردشگری مازندران مبنی بر ایجاد ارتباطی هر چه بیشتر و صمیمانه تر میان معاونت ها و واحدهای شهرداری با شهروندان بود که روابط عمومی شهرداری بابلسر از هفته شهرداری ها و دهیاری ها استفاده کرد و با دعوت از مهندس صیادیان معاون خدمات شهری و مهندس قناعت معاون فنی و عمرانی برای حضور در سامانه تلفنی ۱۳۷ این امکان را ایجاد کرد که شهروندان در فضایی گرم و صمیمانه هم پیشنهادات خود را ارائه دهند و هم مشکلات خود را مطرح کنند
شایان گفتن است که دو معاون فوق هر یک به مدت یک ساعت در این سامانه حضور یافته و به تلفن های همشهریان عزیز پاسخ دادند