گام بلندی در راستای بهداشت و پاکیزگی

شهردار بابلسر دستورالعمل بهره برداری از سطل های جدید زباله را ابلاغ کرد
مهندس مجید صیادیان شهردار بابلسر در پی موفقیت اقدام آزمایشی توزیع سطل های جدید زباله در دو شهرک دستورالعمل توزیع این سطل ها را در کلیه محلات شهر ابلاغ کرد
به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر در پی تلاش گسترده و وسیع برای حفظ بهداشت و پاکیزگی بابلسر این چلچراغ شهرهای ساحلی مازندران در گام نخست کلیه مخازن زباله موجود در سطح شهر جمع آوری گردید و هم زمان با آن در دو شهرک ساحلی و شهید میرزایی مرحله آزمایشی توزیع خانه به خانه سطل های جدید اجرا شد
این گزارش حاکی است با توزیع خانه به خانه سطل های جدید و جمع آوری آنها در روزهای زوج و طی ساعات ده تا دوازده از سوی واحد خدمات شهری شهرداری بابلسر که موفقیت چشمگیری در پیوند با حفظ بهداشت و پاکیزگی شهر و شهروندان در پی داشت مهندس مجید صیادیان شهردار بابلسر دستورالعمل توزیع خانه به خانه این سطل ها را در تمامی محلات شهر ابلاغ کرد
بنا به گزارش خبرنگار ما پس از این دستور العمل توزیع سطل های زباله جدید در شهرک آزادگان به اجرا در آمد که با استقبال خوب و گسترده شهروندان نیز مواجه شد و اینک بی وقفه و مستمر توزیع سطل های جدید محله به محله آغاز گردیده است
گفتنی است که با این اقدام یعنی جمع آوری مخازن زباله از سطح شهر که موجب آلودگی گسترده از طریق تکثیر زباله ها توسط حیوانات ، زباله گردها و سرریز شدن شیرابه می گردید جای جای شهر از شرایط بسیار مناسبی برخوردار گردیده تا آنجا که به وضوح میتوان شاهد پاکداشت معابر عمومی بود بنابراین انتظار می رود با همکاری و همراهی مثال زدنی و ارزشمند شهروندان با واحد خدمات شهری شهرداری بابلسر با دستورالعمل مهندس مجید صیادیان و توزیع سطل های جدید زباله ، شاهد تحولی چشمگیر در حوزه بهداشت عمومی و نظافت شهری باشیم به همین جهت خاطر نشان میشود خانوادن های محترم پس از تحویل گرفتن سطل های جدید آنها را فقط روزهای زوج و طی ساعات ده تا دوازه صبح بیرون از خانه بگذارند تا توسط واحد خدمات شهری سطل ها تخلیه گردد.
دست در دست هم برای بهداشت و پاکیزگی بابلسر