پروژه ای ماندگار

شهرداری بابلسر اگر چه طی نوزده ماه گذشته برای مهار آبهای سطحی ده ها آبراه ساخت و ده ها آبراه را مرمت و باز سازی کرد اما پروژه اگو دو کلافی که از بلوار شهید ذوالفقاری تا ضلع شرقی شازده رودخانه ادامه دارد در میان همه آن پروژه ها چیز دیگری است این پروژه با بیش از یک کیلومتر طول از بلوار شهید ذوالفقاری آغاز شد تا آبهای سطحی این بلوار را مهار کند و آنگاه به سمت شازده رود ادامه یافته تا آبهای جمع آوری شده را به این رودخانه هدایت نماید
بنا براین گزارش معاونت فنی و عمرانی شهرداری بابلسر هم اکنون فاز نهایی آن را در دست اجرا دارد که تصاویرش را مشاهده می کنید
روابط عمومی شهرداری بابلسر