نشست مهندس صیادیان سرپرست شهرداری بابلسر با مسئولین واحدهای درآمدی

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر صبح امروز جلسه ای در دفتر مهندس صیادیان سرپرست شهرداری بابلسر با حضور مهندس طلایی معاون شهرسازی و مهندس داور معاون امور مالی و اداری و دیگر مسئولین واحدهای درآمدی برگزار شد .

در این نشست مهندس صیادیان سرپرست شهرداری پایتخت گردشگری استان مازندران ضمن تقدیر و تشکر و خسته نباشی به مهندس رحیمی بخاطر زحمات ۳۳ ماهه ایشان در مجموعه شهرداری بابلسر گفت : از همه همکارانم تقاضا دارم با همان قدرت گذشته کار خود را ادامه داده و از هر گونه حواشی پرهیز نمایند و با آرامش برای مردم شهر بابلسر قدم بردارند .
صیادیان در ادامه سخنان خود افزود : همکاران من باید در مجموعه شهرداری بابلسر تلاش خود را مضاعف و دوچندان کنند و حواسمان باشد که نباید در خصوص ارائه خدمات شرمنده مردم فهیم شهر بابلسر شویم .