مسئولان شهرداری

DSC_0199
رضا رحیمی شهردار
DSC_1716
امید قناعت معاون فنی و عمرانی
تلفن داخلی :۱۰۶۴
DSC_1792
سید محمد داور معاون اداری و مالی
تلفن داخلی : ۱۱۰۷
DSC_1558
حسین طلائی معاون شهرسازی و ساختمانی
تلفن داخلی : ۱۱۰۵
DSC_1786
مجید صیادیان معاون خدمات شهری
تلفن داخلی : ۱۰۰۵
DSC_1548
محسن احمد نژاد معاون پژوهشی ،مطالعات راهبردی و طرح های عمرانی
تلفن : ۳۵۲۶۵۶۹۳
mohammadi
قاسم محمدی مسئول دفتر
تلفن داخلی :۱۱۰۴
DSC_1567
فرشته صیادی مسئول دبیرخانه و بایگانی
تلفن داخلی : ۱۱۱۰
DSC_1590
حسن پوررحیم مسئول درآمد
تلفن داخلی : ۱۱۱۴
DSC_1691
میرعلی حجازیان مسئول سرمایه گذاری
DSC_1728
امین مستوفیان مسئول آتش نشانی
تلفن : ۱۲۵
DSC_1697
ابراهیم قاسم زاده مسئول امور قراردادها
تلفن داخلی : ۱۲۲۳
DSC_1750
حمید قنبری مسئول خدمات شهری
تلفن : ۳۵۲۵۶۹۷۷
DSC_1705
عادل ابراهیم زاده مسئول حفاری و گشت ساختمانی
تلفن داخلی : ۱۱۲۳
DSC_1709
سحر صباغی مسئول زیباسازی
تلفن : ۴۴۴۱۲۱۹۸
ghadir
قدیر پوراسداله مسئول انبار
تلفن داخلی : ۱۱۱۷
DSC_1655
اسماعیل سیف اله پور مسئول امانی
DSC_1631
کاظم کریم پور مسئول ساختمانی و شهرسازی
تلفن داخلی : ۱۲۲۴
DSC_1678
علی اصغر قلی تبار مسئول نوسازی
تلفن داخلی : ۱۱۱۵
DSC_1755
سید محمد حسین نژاد مسئول اصناف
تلفن داخلی : ۱۱۲۸
DSC_1644
سید ابراهیم سیدآقازاده مسئول کارپردازی
تلفن داخلی: ۱۱۲۱
DSC_1744
علیرضا وحیدی مسئول فناوری اطلاعات
تلفن داخلی : ۱۲۲۲
DSC_1779
محمد علی طلابیان مسئول امور اداری و کارگزینی
تلفن داخلی : ۱۱۱۶
DSC_1581
حسین رمضان نژاد مسئول دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰
تلفن داخلی : ۱۱۲۰
habibollahpor
سید رضا حبیب اله پور مسئول سازمان حمل و نقل
تلفن : ۳۵۳۶۴۴۶۰
DSC_1575
پیمان خسروانی مسئول واحد حقوقی و پیگیری مصوبات شورا و کمیته انطباق فرمانداری
تلفن داخلی : ۱۱۰۶
DSC_1621
حسین یوسف جمالی مسئول نظارت بر محل دفن زباله
gholam
غلامحسین اسماعیل تبار مسئول فضای سبز
تلفن : ۴۴۴۱۲۱۸۹
DSC_1796
رضا شیرمحمدی مسئول تاسیسات
DSC_1650
امیرناصر حسین زاده مسئول اجرائیات و وصول مطالبات
تلفن داخلی : ۱۱۱۹
DSC_1637
حسن فولادی مسئول ارتباطات شبکه رادیویی شهرداری و آتش نشانی
DSC_1739
حجت شالیکاریان مسئول املاک
تلفن داخلی : ۱۱۱۲
hamid
حمید خانلرتبار مسئول کمیته پسماند
moradi
مصطفی مرادی سرپرست واحد موتوری
saman
سامان قهرمانیان مسئول روابط عمومی
تلفن داخلی : ۱۱۲۷
aref
عارف عموئی مسئول سینما شقایق
تلفن : ۳۵۲۳۲۰۸۳
شهرداری بابلسر
محمد شیشه گری مسئول ساماندهی سواحل
شهرداری بابلسر
قاسم رضایی مسئول سد معبر