مانوری در پیوند با هفته پدافند غیر عامل

سازمان آتش نشانی شهرداری بابلسر به مناسبت هفته پدافند غیر عامل صبح امروز با تمام توش و توان موتوری خود اقدام به اجرای مانوری کرد که مورد توجه بسیاری از شهروندان قرار گرفت
گوشه هایی از این مانور را در قالب چند تصویر مشاهده می کنید