صدای شهروند

شهروندان عزیز:

 شهرداری بابلسر بر اساس رویکرد جدید خود مبنی بر حفظ و ارتقاء سطح رضایتمندی شهروندان، با روش ها و خدمات متنوع و درخور تکریم ایشان در راستای تحقق حقوق شهروندی با مضمون طرح و رفع مشکلات و دغدغه های شهری برآمده است. در همین راستا روابط عمومی شهرداری بابلسر در نظر دارد از طریق شماره ۱۳۷ جهت تعامل شهروندان با مدیریت شهری، با بهره گیری از کلیه ظرفیت های لازم اقدام نماید. چند نمونه از تماس های شما عزیزان برای انعکاس مشکلات شهر با سامانه ۱۳۷ در ذیل آمده است . به شما اطمینان میدهیم که صدای شما شنیده خواهد شد و اقدامات لازم صورت می پذیرد .