شهردار پایتخت گردشگری مازندران تاکید کرد با هر پروژه فرهنگی ، ورزشی یک گام به ایجاد شهری سالم و پر امید نزدیک تر میشویم

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر عصر امروز مهندس رضا رحیمی شهردار پایتخت گردشگری مازندران از پروژه در حال احداث مجموعه فرهنگی ورزشی موسوم به استخر دو قلو بازدید کرد
وی که در این بازدید توسط مهندس امید قناعت معاون فنی و عمرانی شهرداری بابلسر همراهی میشد ضمن بررسی روند احداث این مجموعه ، جهت احداث هر چه بهتر آن توصیه های لازم را ارائه کرد و آنگاه در سخنانی ضمن تاکید بر این مطلب که شهرداری بابلسر در پی ایجاد شهری سالم ، پرنشاط و امید آفرین است گفت : بی ذره ای تردید با هر پروژه فرهنگی ، ورزشی ما یک گام بلند برای ایجاد چنین شهری بر خواهیم داشت
گفتنی است که شهرداری بابلسر طی بیست ماه گذشته چندین پروژه فرهنگی ورزشی اجرا کرده و در احداث چند پروژه ورزشی هم مشارکت داشته است