روز جهانی بهداشت

۱۸ فروردین مصادف با روز جهانی بهداشت می باشد .با توجه به اهمیت بهداشت در ادامه حیات انسان و حفظ سلامتی پاسداشت این رکن مهم زندگی بخصوص در دوره شیوع ویروس کرونا بیش از گذشته می باشد .در کنار پرستاران ، بهیاران و کلیه عوامل اجرایی در بدنه وزارت بهداشت که نقش بی بدیل و بی همتایی در حفظ سلامت عموم برعهده دارند پاکبانان در شهرداریها نیز با نظافت و پاکسازی کوچه ها ، خیابانها و بطور کلی محیط زیست شهرها در ارتقاء سطح بهداشت عمومی و سلامت شهروندان نقش پررنگ و پراهمیتی را دارا می باشند .انتظار می رود شهروندان با توجه به جولان ویروس کرونا و استفاده فراوان از ماسک و دستکش یکبار مصرف از انداختن این وسایل روی زمین خوداری نمایند و در صورت داشتن بیمار کرونایی یا هر اقدام پزشکی در منزل وسایل و ادوات پزشکی را در کیسه جداگانه قرار دهند تا سلامت و جان این قشر خدوم و شریف تهدید نگردد