روز جهانی آب

دوم فروردین مصادف با ۲۲ مارس روز جهانی آب از سوی سازمان ملل نامیده شده است آب مایع حیات و اساس ادامه زندگی انسان و سایر موحودات بر تنها سیاره ذی حیات جهان می باشد بطوریکه مسکونی بودن کره زمین و تفاوت آن با سایر سیاره ها وجود آب شیرین در آن می باشد .بطور کلی آب در دسترس در جهان بسیار محدود می باشد ایران نیز از جمله کشورهای خشک و دارای بیلان منابع آب شکننده و نامطلوب در جهان می باشد که یکی از دلایل اصلی این وضعیت استفاده بیش از حد و هدر رفت این مایع حیات در صنعت ، کشاورزی و بخش خانگی می باشد در کنار دهها توصیه و روش های کاهش مصرف آب از منظر مدیرت اصولی و صحیح پسماند با بازیافت مواد و جداسازی کاغذ ،شیشه ، فلزو پلاستیک می توان در مصرف آب صرفه جویی قابل توجه ایی نمود برای مثال با بازیافت هرتن کاغذ می توان در مصرف ۱۲ میلیون لیتر آب صرفه جویی نمود چرا که به ازای تولید هرتن کاغذ از چوب تازه ۴۴۰ هزار لیتر آب صرف می شود اما برای تولید همین میزان کاغذ از کاغذ باطله تنها ۱۸۰۰ لیتر آب مصرف می شود .تولید ۲۰ میلیون تن زباله سالیانه در ایران می تواند ۱۶ میلیون مترمکعب آب را را آلوده نماید.هر شهروند می تواند با بازیافت مواد و جلوگیری از تبدیل آنها به زباله از هدر رفت آب جلوگیری و به ادامه حیات خود و نسلهای آینده کمک شایان توجهی نماید