در راستای تجهیز سازمان آتش نشانی انجام شد خرید ده دست لباس عملیاتی برای حضور موثرتر در ماموریتها

در ادامه تلاش های مهندس رضا رحیمی برای تجهیز بیش از پیش سازمان آتش نشانی شهرداری بابلسر ده دست لباس ویژه عملیات برای ماموران این سازمان خریداری شد
به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر طی دو سال گذشته با تلاش و پیگیری مستمر مهندس رحیمی شهردار پابتخت گردشگری مازندران آتش نشانی این شهرداری نه تنها از واحد به سازمان ارتقا یافت بلکه از تجهیزات جدید بسیاری هم برخوردار شد که نقش و سهم بسزایی در افزایش توان این سازمان برای اجرای موفق تر عملیات های گوناگون دارد
این گزارش می افزاید در پی تشکیل تیم موتوری ، خرید لباس های ضد حریق و نیز مجموعه کاملی از ابزارهای پیش رفته برای انجام ماموریت های گوناگون اخیرا هم ده دست لباس ویژه عملیات برای سازمان آتش نشانی شهرداری بابلسر خریداری شد.