تجلیل از کارکنان آزاده شهرداری بابلسر

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر صبح امروز مهندس صیادیان سرپرست شهرداری بابلسر به همراه سید رضا حبیب الله پور رئیس و قاسم علیپور عضو شورای اسلامی شهر بابلسر از کارکنان بازنشسته آزده این شهرداری تجلیل بعمل آورد .