تاریخچه شهر

 بابلسر قدمتی ۹۰۰ ساله دارد که قدیمی ترین اثر تاریخی آن بقعه امام زاده ابراهیم (ع) می باشد

تاریخچه شهر بابلسر

هسته اولیه در کنار رودخانه بابلرود (شرق رودخانه) به صورت آبادی شکل گرفت(آقایی ،۸۷)

نام قدیمی این شهر مشهدسر بوده که در سال ۱۳۱۰ به بابلسر بر اساس تفییر نام بابل از بارفروش تغییر یافت .از همان سال به تدریج خیابان ها،ساختمان های جدید و پل معلق فلزی ،ساختمان شهرداری و شهربانی و هتل بزرگ که هم اکنون محل دانشگاه مازندران می باشد ساخته شد از سال ۱۳۰۰ تا۱۳۴۵ توسعه شهر بابلسر دچار کندی شد و گسترش شهر از ۱۳۴۵ به سمت شرق گسترش یافت  از دهه۱۳۶۰ توسعه  در غرب شهر ادامه یافت و بابلسر از حدود ۱۰۰ سال قبل به عنوان یک بندر تجاری مطرح بوده است با توسعه بنادر نوشهر و بندرگز از رونق بندری این شهر کاسته شده است.