بازدید مهندس نظری مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران از پروژه های عمرانی شهرداری بابلسر ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر صبح روز چهارشنبه مهندس نظری مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران به همراه مهندس مجید صیادیان شهردار، مهدی باقرزاده رئیس شورای اسلامی شهر ، مهندس قناعت معاون شهرسازی ، مهندس طاهریان معاون فنی عمرانی شهرداری بابلسر از پروژه های عمرانی و بازگشایی جدید معابر خیابان های شهر بابلسر بازدید بعمل آورد.