بازدید شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر بابلسر از یک پروژه

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر امروز مهندس رضا رحیمی در حالیکه توسط منصور رمضان نژاد رئیس ، مهندس هوشیار خسروی نایب رئیس و مهندس دومان نوعی عضو ورئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بابلسر همراهی می شد از پروژه ساخت سردرب و ورودی ساختمان پدافند هوایی شهرستان بابلسر بازدید کرد

طی این بازدید شهردار بابلسر در سخنانی ضمن بیان این مطلب که برغم آنکه ساختمان پدافند هوایی شهرستان بابلسر خارج از حریم شهری است ساخت این سردرب و ورودی را در دستور کار قرار دادیم گفت : نظر به آنکه این ساختمان در یکی از ورودی های بابلسر قرار داد و آمد و شد بیشماری در جاده مشرف به آن انجام میشود با موافقت و هم افزایی و همدلی شورای محترم شهر بابلسر که خواسته دیرینه مردم شهرستان بابلسر میباشد این پروژه را آغاز کردیم تا علاوه بر باز آفرینی سیما و منظر ورودی بابلسر ، ترافیک این محدوده مناسب سازی شده و در نهایت ضریب امنیت جاده که محل رفت و آمد مردم عزیز بابلسر می باشد هم افزایش یابد.

وی ساخت این سردب و ورودی را همچنین ادای احترام شورای اسلامی شهر و شهرداری بابلسر به مجموعه مدیریت شهری و همچنین مردم شریف شهرستان بابلسر و مسافرین سراسر کشور است.