بازدید شهردار بابلسر از چند پروژه عمرانی

مهندس مجید صیادیان با اشاره به این مطلب که داشتن فضای سبزی گسترده یکی از مولفه های یک شهر سالم است بر ضرورت افزایش سرانه فضای سبز شهروندان تاکید کرد
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری بابلسر صبح امروز مهندس مجید صیادیان در حالی که از سوی مهندس امید قناعت معاون فنی و عمرانی و مهدی آقاسی مسئول گلخانه های شهرداری همراهی می شد از پروژه های سایت گلخانه شماره یک و دو و همچنین سایت تفکیک پسماند و پارکینگ ششم جهت احداث ساحل سبز و پروژه اصلاح هندسی میدان آزادگان بازدید کرد
این گزارش حاکی است در بازدید از گلخانه ها پس از گزارشی که مسئول گلخانه ها ارائه کرد شهردار بابلسر در سخنانی با تاکید بر ضرورت گسترش فضای سبز شهر و ابراز خرسندی از تلاش برای خودکفایی شهرداری در تولید گل و گیاه گفت : یکی از مولفه های شهر سالم استاندارد بودن سرانه فضای سبز شهروندان است که خوشبختانه شهرداری بابلسر به سرعت در این راستا حرکت می کند
ایشان در بازدید از پروژه های عمرانی هم پس از استماع گزارشاتی که از سوی معاون فنی و عمرانی ارائه گردید از روند اجرای پروژه ها و تسریع در امر تحقق توسعه پایدار شهر ابراز خرسندی کرد و جهت اجرای بهتر آنها دستورات لازم را ابلاغ کرد