بازدید از نمایشگاه تجهیزات سازمان آتش نشانی شهرداری بابلسر

مهندس حسن زاده فرماندار شهرستان بابلسر ، مهندس رضا رحیمی شهردار بابلسر ، مهندس هوشیار خسروی نایب رئیس شورا ، مهندس صادق شفقت و مهندس دومان نوعی عضو شورای اسلامی شهر بابلسر از نمایشگاه تجهیزات سازمان آتش نشانی شهرداری بابلسر به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی بازدید کردند .