بازدید ازسه بوستان شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر در راستای اجرای دستورالعمل مهندس رحیمی شهردار پایتخت گردشگری مازندران مبنی بر بازدید های میدانی معاونت امور خدمات شهری جهت بررسی امکانات و خدمات شهری و تلاش برای بهبود شرایط آنها ،امروز مهندس مجید صیادیان از بوستان های شهرداری ، شورا و شیلات بازدید به عمل آورد
معاون امور خدمات شهری شهرداری بابلسر طی این بازدیدها با اشاره به تاکیدات مهندس رحیمی برای توسعه فضای سبز و توجه بیش از ‌پیش به امکانات شهری و اماکن عمومی دستورات لازم را در همین راستا ابلاغ کرد.