بابلسر و شور سازندگی

معاونت فنی و عمرانی شهرداری بابلسر در پیوند با عمران و آبادانی پایتخت گردشگری مازندران هم زمان چند پروژه بزرگ را پیش می برد که عبارتند از پل چهارم ، اصلاح هندسی و ساماندهی میدان امام حسین علیه السلام ، استخر دوقلو ، اگو دو کلاف از بلوار شهید ذوالفقاری تا شازده رود که حدود یک کیلومتر را در بر می گیرد این در حالی است که معاونت فوق ده ها پروژه دیگر را هم همزمان با آن پروژه ها اجرا میکند که برخی از آنها عبارتند از آبراه دو جدوله در پارکینگهای دو و سه ، فرش موزائیک در فضای سبز شهرک ساحلی و پیاده رو نخست وزیری ، زیرسازی انتهای والیعصر شانزده و زمین ورزشی همت آباد


روابط عمومی شهرداری بابلسر