اگو دوکلاف پروژه ای برای پاسخ به یک مطالبه

معاونت فنی و عمرانی شهرداری بابلسر در راستای مهار آبهای سطحی در حال اجرای پروژه های متعددی است یکی از این پروژه های عظیم و پر هزینه اما مفید و موثر جانمایی اگو دوکلاف در بلوار شهید ذوالفقاری است که تا شازده رو ادامه دارد از این پروژه تصاویری تهیه شده است که ملاحظه می کنید
روابط عمومی شهرداری بابلسر