آزمایش عایق بندی کاسه استخر

معاونت فنی و عمرانی شهرداری بابلسر که در کنار پروژه هایی چون زیرسازی ، پیاده روسازی ، فرش موزائیک و پروژه هایی از این دست چند پروژه عظیم مانند پل چهارم ، ساختمان اداری ، استادیوم فوتبال را دنبال می کند همچنان در حال پیش برد پروژه بزرگ ورزشی ، تفریحی موسوم به استخر دو قلو است بر اساس تازه ترین خبرها معاونت مذکور دیروز با آب گیری کاسه یکی از استخرها اقدام به آزمایش عایق بندی آن کرد.