آبیاری مکانیزه و مدرن در دستور کار فضای سبز قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر به دستور مهندس مجید صیادیان شهردار بابلسر آبیاری فضای سبز بلوارهای شهید ذوالفقاری و خیابان پاسداران از حالت سنتی خارج و بزودی به صورت مکانیزه و مدرن صورت خواهد گرفت .