اطلاعات تماس

مازندران، بابلسر، خيابان طالقاني، شهرداري بابلسر
۱۷۴۴۹-۴۷۴۱۶
Info@babolsar.ir
www.babolsar.ir

تلفن های مورد نیاز :

تلفن شهرداري :   ۵-۳۵۲۵۶۹۸۲ (۰۱۱)
دفتر شهردار :     ۳۵۲۵۶۹۸۰ (۰۱۱)
فكس :      ۳۵۲۵۶۹۸۱(۰۱۱)
فناوري اطلاعات :     ۳۵۲۵۶۹۷۸ (۰۱۱)
خدمات شهري :     ۳۵۲۵۶۹۷۷ (۰۱۱)
فضاي سبز :     ۳۵۲۸۹۲۷۵ (۰۱۱)
تاكسيراني :     ۳۵۲۶۴۴۶۰ (۰۱۱)
امور قراردادها :     ۳۵۲۶۳۴۵۰ (۰۱۱)
روابط عمومي :    ۳۵۲۶۳۰۲۵ (۰۱۱ )

آتش نشاني :

ايستگاه شماره ۱ : ۳۵۲۵۹۹۱۰– ۳۵۳۳۳۴۴۴ (۰۱۱ )

ايستگاه شماره ۲ : ۳۵۲۷۱۱۱۱ – ۳۵۲۷۹۵۱۱ (۰۱۱)
بازدید امروز137
بازدید دیروز198
بازدید هفته1082
بازدید کل154770