مسئولان شهرداری


رضا رحیمی

شهردار

حسین طلائی

معاون ساختمانی و شهرسازی

سید محمد داور

معاون اداری و مالی

محسن احمد نژاد

معاون فنی و عمرانی

مجید صیادیان

معاون خدمات شهری

حسین میری

مسئول دفتر شهردار

تلفن داخلي  : 1104

فرشته صیادی

مسئول دبیرخانه

تلفن داخلي : 1110

حسن پوررحیم

مسئول درآمد

تلفن داخلي :   1114

علی محمدی

مسئول واحد تاسیسات

میرعلی حجازیان

مسئول سرمایه گذاری
35365691: تلفن

امین مستوفیان

مسئول آتش نشانی

تلفن :   125

محسن غلام نژاد

مسئول روابط عمومی

تلفن داخلي :  1127

حمید قنبری

مسئول خدمات شهری

تلفن   : 35256977

کاظم کریم پور

مسئول ساختمانی و شهرسازی

تلفن داخلي :  1224

رضا شیر محمدی

مسئول گشت ساختمانی

تلفن داخلي   1123

ابراهیم قاسم زاده

مسئول امور قراردادها

تلفن داخلي :  1109

سحر صباغی

مسئول زیبا سازی

صفرعلی رمضانی

مسئول انبار

تلفن داخلي :  1117

اسماعیل سیف اله پور

مسئول واحد امانی

امید قناعت

مسئول فنی و عمرانی

تلفن داخلي  : 1133

علی اصغر قلی تبار

مسئول نوسازی

تلفن داخلي :  1115

 حسينعلي صنايع

مسئول اصناف و بازرسی 

تلفن داخلي : 1223

علیرضا وحیدی

مسئول فناوری اطلاعات

تلفن :1224

سید ابراهیم سید آقازاده

مسئول کارپردازی  

تلفن داخلي  : 1121

محمد رمضان نژاد

مسئول موتوری

تلفن داخلي : 1119

حسین رمضان نژاد

مسئول دبیرخانه کمیسیون ماده صد

تلفن داخلی :1120

سید رضا حبیب اله پور

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل 

تلفن :35364460

محمد علی طلابیان

مسئول امور اداری و کارگزینی

تلفن داخلي : 1116

غلامحسين اسماعيل تبار

مسئول فضای سبز
 
تلفن داخلي   35289275

حسین یوسف جمالی

مسئول نظارت بر محل دفن زباله

عادل ابراهیم زاده

مسئول واحد حفاری

 پیمان خسروانی

مسئول امور حقوقی و ییگیری مصوبات شورا و کمیته انطباق فرمانداری

محمد نژاد اسماعیلی 

مسئول ستاد بحران

ابوالفضل مسکریان

مسئول امور ایثارگران کارکنان شهرداری

 امیرناصر حسین زاده

مسئول اجرائیات و وصول مطالبات

محمد مهدی آقاسی
 
مسئول ساماندهی سواحل
بازدید امروز142
بازدید دیروز198
بازدید هفته1087
بازدید کل154775