گزارش به مردم شریف بابلسر
قسمت سوم
در پی دو بخش نخست گزارش به مردم فهیم پایتخت گردشگری مازندران پیرامون فعالیت های شهرداری بابلسر که در ارتباط با طرح هایی جهت مهار آبهای سطحی و نیز ساماندهی ترافیک بودند بخش سوم این گزارش را تقدیم می کنیم

نهضت آسفالت:
شهرداری بابلسر در پیوند با نهضت آسفالت در دو محور ترمیم و روکش برنامه های گسترده ای انجام داده و خواهد داد تا جایی که مهندس رحیمی اعلام کرد تا کنون ده هزار تن آسفالت در همین ارتباط استفاده شده است و اما پروژه های در دست اقدام عبارتند از:
زیر سازی در بلوار پاسداران،خیابان های حافظیه،مولانا،نخست وزیری،پارکینگ های ۴و۶،کوچه صفری،دانش یازده،تقی نژاد سه،بسیج یک و بالاخره محمد زاده ۲۳
شایان گفتن است که عملیات زیر سازی پیش نیاز ترمیم یا آسفالت می باشد بنا براین در تمامی موارد فوق بزودی نهضت آسفالت تحقق می یابد.