معاون خدمات شهری شهرداری بابلسر:
از ساماندهی سواحل تا لایروبی آبرهها و جمع آوری نخاله ها بی وقفه دنبال میشود
از آنجا که بابلسر در ایام نوروز میزبان بیشترین تعداد گردشگرانی است که به مازندران سفر می کنند شهرداری با تمام امکانات لجستیکی و نیروی انسانی می کوشد تا پایتخت گردشگری استان در بهترین شرایط ممکن از گردشگران استقبال کند
به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر مهندس مجید صیادیان معاون خدمات شهری این شهرداری در مصاحبه ای با تاکید بر مطلب فوق گفت:فاصله زمانی کوتاه بین دهه فرخنده فجر و تعطیلات نوروزی همه ساله ما را وا میدارد تا از مدتها قبل تمام امکانات لجستیکی و نیروی انسانی خود را بسیج کنیم تا شهر در آستانه این دو رخداد خجسته آنچنان باشد که زیبنده نام بلند شهر و شهروندان باشد در همین پیوند از مدتی پیش نخست طی نشستی با مهندس رحیمی شهردار بابلسر برنامه ها را در کلیت آن تنظیم کردیم و پس از همانگی با ایشان ستاد دهه فجر و تسهیلات نوروزی را تشکیل داده و ریز برنامه ها را تدوین نمودیم بخصوص که تاکید داشتیم امسال پایتخت گردشگری مازندران هم در دهه فجر و هم در تعطیلات نوروزی با سالهای قبل متفاوت باشد
وی آنگاه به اقد اماتی که برای ایجاد شرایط بهتر شهر تدوین شده است اشاره کرد و افزود:گرچه در همه سال نظافت معابر و لایروبی آبراهها انجام میشود اما این اقدامات در آستانه دهه فجر و نوروز در گستره و تعداد دفعات بیشتری انجام می گردد ضمن آنکه در نظر داریم فضای سبز شهر را از همیشه چشمگیرتر سازیم تا آنجا که به تعبیر برخی بابلسر را امسال گلباران خواهیم دید
صیادیان سپس برنامه های واحد زیبا سازی در ایام دهه فجر و نوروز را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: امسال دهه فجر همگان شاهدند که سیمای شهر از دوره های گذشته متفاوت تر است لذا در نورور هم اقدامات گسترده ای انجام میدهیم که بسیاری از آنها برای اولین بار انجام خواهد شد.