پایتخت گردشگری مازندران در آستانه تحولی چشمگیر
شهرداری بابلسر در ادامه تلاش برای توسعه پایدار پایتخت گردشگری استان مازندران در چهار حوزه نهضت آسفالت و پیاده روسازی،گسترش فضای سبز،زیبا سازی و بالاخره عمران شهری اقدامات موثری انجام داده و می دهد که با استقبال شهروندان مواجه شده است
در این میان صد البته که همراهی و همدلی اعضای شورای شهر و خاصه رئیس این شورا قابل تحسین و تقدیر است اما از کنار عزم و اراده خلل ناپذیر شهردار و همکارانش نباید بی تفاوت و ساده گذر کرد آن هم در شرایط و زمانه ای که وفق اخبار واصله بلا استثنا همه شهرداری ها در همه شهرها با مشگلات وسیع و متعددی مواجه هستند تا جایی که حتی در پرداخت حقوق کارکنان خود با چالشی جدی روبرو می باشند
باری شهرداری بابلسر با تکیه بر داشته های خود و ظرفیت بالای مهندس رحیمی طی نزدیک به سه ماه نشان داد اراده اش برای توسعه پایدار شهر خلل ناپذیر است و در این راه از هیچ بها و بهانه ای هراس به دل راه نمی دهد و با قدرت و جدیت این راه را دنبال می کند اما در این میان نباید از سهم و نقش شهروندان غافل ماند چه نیک میدانیم شهرداری هیچ‌ردیفی در بودجه دولتی ندارد و تکیه گاهش مردم هستند و اقداماتی که برای کسب در آمد پایدار انجام میدهد بنابراین همشهریان ما باید در ایفای نقش خود بیش از پیش جدیت بخرج داده و در پرداخت عوارض و دریافت مجوزهای مرتبط ذره ای و لحظه ای درنگ نکنند تا خادمانشان بی دغدغه و درنگ توسعه پایتخت گردشگری مازندران را دنبال کند.