گام دیگری برای توسعه پایدار
نشست شورای اسلامی شهر بابلسر و شهرداری
به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر پیش از ظهر امروز طی نشستی با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بابلسر و شهردار و معاونان ایشان پیرامون برخی از پروژه ها و راهکارهای لازم جهت تسریع در انجام آنها تصمیم گیری شد در این نشست همچنین با حضور پیمانکار مرتبط با طرح تفکیک زباله از مبدا ،چگونگی اجرای آن در سال جدید و ضعف ها و کاستی هایش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.