سامانه 137

سروش

صفحه اینستا

دسته: اخبار سایت
بازدید: 551

توسعه در یک پرده
پرده چهارم - زیبای سرسبز

توسعه پایدار فقط مستلزم برج و بارو نیست بلکه مولفه هایی دارد که یکی از آنها رفع آلودگی های صوتی و تصویری است که صد البته نیازمند یک اراده جمعی می باشد زیرا برای رفع آلودگی های صوتی باید مشاغلی که آلودگی ایجاد می کنند را از درون به بیرون شهر منتقل کرد مانند آهنگری و نجاری و...و برای رفع آلودگی های تصویری باید کوشید تا هر آنچه تصویر نا مقبولی را در جای جای شهر بوجود می آورد محو کرد
باری شهرداری بابلسر در پیوند با تحقق این مولفه گام های بلندی در ماه های پایانی سال گذشته برداشت تا شهری که پایتخت گردشگری مازندران شناخته میشود زیبا و سرسبز جلوه کند در این راستا بود که هم زمان واحدهای مختلفی مانند زیباسازی و فضای سبز پروژه مشترکی را آغاز و با قدرت و سرعت دنبال کردند
حاصل این تلاش اینک پیش روی همه مردم شهر و تمامی گردشگران است چرا که فضای سبز‌شهر همراه با المان ها و رنگ آمیزی ها و بازسازی هایی که در همه حوزه ها و خاصه مبلمان شهری شده است از بابلسر یک شهر زیبای سرسبز به تصویر کشیده است.

  

اطلاعات شهرداری

  •     مازندران، بابلسر، خيابان طالقاني، شهرداري بابلسر

  • 5- 01135256982

  • 01135256981

  • info@babolsar.ir

اوقات شرعی

نظرسنجی