سامانه 137

سروش

صفحه اینستا

منشور اخلاقی ارباب رجوع 

1- جهت گرفتن اطلاعات و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق به واحد اطلاعات مربوطه مراجعه نمایند .

۲-  با گرفتن بروشورهای گردش کار از واحد اطلاعات از سیر انجام کار ، زمان آن و عوامل ذیربط که بایستی به آنها مراجعه نمایند مطلع گردند .

۳-  جهت ارائه نظرات و پیشنهادات و انتقادات و تقدیر از کارکنان فرمهای نظر سنجی از ارباب رجوع – ماده ? طرح تکریم مردم – را پر نموده و داخل صندوق بیندازند .

۴-  درخواستی خلاف مقررات و قوانین شهرداری از کارمندان نشود .

۵-  نسبت به کارکنان با خوشرویی و متانت رفتار شود .

۶- از پوششی مناسب با عرف و فرهنگ اسلامی جامعه استفاده شود .

۷- از استعمال دخانیات پرهیز گردد .

۸- قوانین و مقررات شهرداری را به طور دقیق رعایت نمایند .

۹- رعایت نوبت را بنمایند .

۱۰- چنانچه به هر دلیلی کارمند مربوطه در رابطه با انجام کار شما کوتاهی نمود پس از اولین تذکر دوستانه تغییری حاصل نشد با حفظ شئون اداری واحد اداری، حراست و روابط عمومی مراجعه نمایند

 

اطلاعات شهرداری

  •     مازندران، بابلسر، خيابان طالقاني، شهرداري بابلسر

  • 5- 01135256982

  • 01135256981

  • info@babolsar.ir

اوقات شرعی

نظرسنجی