سامانه 137

سروش

صفحه اینستا

مسئولان شهرداری


رضا رحیمی

شهردار

حسین طلائی

معاون ساختمانی و شهرسازی

سید محمد داور

معاون اداری و مالی

محسن احمد نژاد

معاون پژوهشی ،مطالعات راهبردی و طرح های عمرانی

امید قناعت

معاون فنی و عمرانی

مجید صیادیان

معاون خدمات شهری

قاسم محمدی

مسئول دفتر شهردار

تلفن داخلي  : 1104

فرشته صیادی

مسئول دبیرخانه

تلفن داخلي : 1110

حسن پوررحیم

مسئول درآمد

تلفن داخلي :   1114

میرعلی حجازیان

مسئول سرمایه گذاری

1151: تلفن داخلی

امین مستوفیان

مسئول آتش نشانی

تلفن :   125

ابراهیم قاسم زاده

مسئول امور قراردادها

تلفن داخلي :  1109

حمید قنبری

مسئول خدمات شهری

تلفن   : 35256977

کاظم کریم پور

مسئول ساختمانی و شهرسازی

تلفن داخلي :  1224

عادل ابراهیم زاده

مسئول حفاری و گشت ساختمانی

تلفن داخلي   1123

بهنود وجدانی

مسئول فنی و عمرانی

تلفن داخلي  : 1133

سحر صباغی

مسئول زیبا سازی

تلفن : 44412198

قدیر پور اسداله

مسئول انبار

تلفن داخلي :  1117

اسماعیل سیف اله پور

مسئول امانی

سید ابراهیم سید آقازاده

مسئول کارپردازی  

تلفن داخلي  : 1121

علی اصغر قلی تبار

مسئول نوسازی

تلفن داخلي :  1115

 سید محمد حسین نزاد 

مسئول اصناف  

تلفن داخلي : 1128

علیرضا وحیدی

مسئول فناوری اطلاعات

تلفن :1222

محمد علی طلابیان

مسئول امور اداری و کارگزینی

تلفن داخلي : 1116

محمد رمضان نژاد

مسئول موتوری

حسین رمضان نژاد

مسئول دبیرخانه کمیسیون ماده صد

تلفن داخلی :1120

سید رضا حبیب اله پور

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل 

تلفن :35364460

 پیمان خسروانی

مسئول واحد حقوقی و پیگیری مصوبات شورا و کمیته انطباق فرمانداری

تلفن داخلی : 1106

غلامحسين اسماعيل تبار

مسئول فضای سبز
 
تلفن داخلي   44412189

حسین یوسف جمالی

مسئول نظارت بر محل دفن زباله

رضا شیر محمدی

سرپرست واحد تاسیسات

 امیرناصر حسین زاده

مسئول اجرائیات و وصول مطالبات

تلفن داخلی : 1119

محمد نژاد اسماعیلی 

مسئول ستاد بحران

حسن فولادی
 
مسئول ارتباطات شبكه راديويي شهرداري و آتش نشاني

تلفن داخلی : 1325

حجت شالیکاریان

مسئول املاک

تلفن داخلی : 1112

 حمید خانلرتبار

مسئول کمیته پسماند

بهمن بی غم

مسئول سرای مهر و طرح سالمسازی دریا

مصطفی مرادی

مسئول حفاظت فیزیکی

محمد فرید

مسئول بازآفرینی شهری

قاسم رضائی

مسئول سد معبر

اطلاعات شهرداری

  •     مازندران، بابلسر، خيابان طالقاني، شهرداري بابلسر

  • 5- 01135256982

  • 01135256981

  • info@babolsar.ir

اوقات شرعی

نظرسنجی