‍ عکس روز

شهرداری بابلسر همزمان با گسترش فضای سبز در گوشه گوشه های شهر و تبدیل شهر بابلسر به نگینی سبز به افزایش فضای سبز در سواحل دریا می پردازد تا از کرانه دریا و شانه های نیلگون آن تا کوچه ها و خیابان ها...از بلوارها و کمربندی تا هر کجایی که نام و شهر بابلسر را بر خود دارد از طراوت و شادابی و سرزندگی مالامال باشد
شما هم با ما در این راه همسفر باشید
روابط عمومی شهرداری بابلسر