پروسه زیر سازی به قصابیان رسید

شهرداری بابلسر برای مناسب سازی ترافیک ایجاد دسترسی های جدید را به سرعت دنبال میکند تا جایی که فقط طی یک هفته در سه محور عملیات زیر سازی را انجام داد که عبارتند از زیرسازی خیابان امام چهارده ، قصابیان ۱-۲۲ و حالا هم تقی نژاد سه
روابط عمومی شهرداری بابلسر