‍ گزارشی به مردم فهیم بابلسر

واحد امانی شهرداری بابلسر با مسئولیت مهندس سیف الله پور که همواره کارهای فوری و ضربتی را انجام میدهد در تازه ترین اقدامات اجرای آسفالت در سه محدوده چهار راه عابدی ، میدان گل و آتش نشانی را انجام داد ضمن آنکه تعمیرات موزائیک های بوستان همت آباد ، احداث منحول و در و رابط اگو خیابان شهید بهشتی و لکه گیری آسفالت این خیابان و بالاخره زیر سازی یکی از پارکینگ ها را به اتمام رساند
روابط عمومی شهرداری بابلسر