اینجا بابلسر است شهر توریستی ،مذهبی ،گردشگری و دانشگاهی مقصد مییلونها مسافر و گردشگر ساحلی .شهری زیبا با برخورداری از آب و هوای معتدل خزری که جوی

مفرح و کم نظیر را در شمال ایران دارا می باشد .وجود 4 کیلومتر نوار ساحلی تفریحی با ساحل ماسه ای که جنبه درمانی داردو  وجود رودخانه در وسط شهر که جلوه های

بدیع ،زیبا و کم نظیری را به شهر افزودند

پتاسیل سرمایه گذاری بابلسردر بخشهای مختلف تجاری، صنعتی ، گردشگری  درسطح  وسیع می باشد 

مهمترین جنبه های سرمایه گذاری در شهر بابلسر می توان به موارد ذیل اشاره داشت: 

1-باغ طبیعت و گل  2- باغ پرندگان  3- پارک های موضوعی 4-کافه کتاب 5-مینی گلف 6-پارک بازیهای آبی 7-بانجی جامپینگ 8-تله کابین