بسمه تعالي

جمهوري اسلامي ايران

                                                                              شوراي اسلامي شهر بابلـسر                                                                  (ص1)

   صورتجلـسه

شماره جلسه:  283        عنوان جلسه:                   درتاريخ : 9/03/96     روز : سه شنبه               ساعت شروع :   30/14 بعداز ظهر          ساعت پايان:

 

 محل تشكيل جلسه:  شوراي اسلامي شهر بابلسر                                                                                          رياست جلسه: آقاي مسلم حسين‌زاده

متأخرين جلسه:                                                                                      غائبين جلسه:خانم سمانه بخشنده(موجه)                                                        مدعوين جلسه:………………………

دویست و هشتادوسومین جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر بابلسر درمورخه9-3-96 روزسه شنبه درمحل كارشورا با حضور اعضاء و به رياست آقاي حسين‌زاده پس از تلاوت آياتي چند از كلام ا مجيد دستور كار جلسه قرائت و تصميمات بشرح ذيل اتخاذ گرديد.

خلاصه مذاکرات:

 1-نامه شماره1673/25/86 مورخ 2-3-96 فرمانداری محترم درخصوص بودجه سال 1396شهرداری بابلسرقرائت وباتوجه به بند 2مصوب مورخ14-12-95 بودجه سال 96مجدداً در صحن علنی مطرح ومورد تصویب قرار گرفت .

2-نامه فرمانداری محترم درخصوص ارسال صورتجلسه مورخ26-1-96 شورای اداری شهرستان قرائت شد .

3-نامه فرمانداری محترم درخصوص ارسال یک نسخه صورتجلسه کارگروه بانوان وخانواده مورخ 20-2-96 قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

4-نامه فرمانداری محترم درخصوص رعایت دستورالعمل ونحوه هزینه کرد مواد 16و17 بودجه شهرداری قرائت گردید.

5-نامه شهرداری محترم درخصوص جانمایی استند دائمی جهت اتاق اصناف شهرستان بابلسر قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

6-نامه اهالی کوچه محمدزاده 19تا29مبنی بر درخواست آسفالت قرائت ومقررگردید با شهرداری محترم مکاتبه شود.

7-نامه پلاژداران ومتل داران پارکینگ 5 مبنی بر شکایت از ساخت وساز غیرمجاز وکیوسک ها وکانکس غیرمجاز قرائت ومقرر شد جهت جمع آوری اقدام گردد.

8-نامه دبیر همایش تحقیقات پیشرفته روابط عمومی درمشهد قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

9-نامه کانون تبلیغات انتظار گرافیک مبنی بر درخواست نصب تعدادی تابلو تبلیغاتی بک لایت درخیابان پاسداران قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

10-نامه اهالی خیابان پاسداران 31مبنی بر درخواست رسیدگی به وضعیت کوچه قرائت ومقرر شد باشهرداری مکاتبه شود.

11-نامه اهالی مجتمع مسکونی گلها مبنی بر درخواست محصور نمودن حریم خیابان 24متری قرائت ومقرر گردید باشهرداری محترم مکاتبه شود.

12-نامه خانم لاله زا عباسی مبنی بر درخواست مساعت مالی قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه گردد.

13-نامه اهالی سادات محله بابلسرمبنی بردرخواست رسیدگی به وضعیت کوچه شهید علی نژادی که درفصل بارندگی دچار آبگرفتگی می شود قرائت وبه کمیسیون عمران ارجاع گردید.

14-نامه دبیر کنگره ملی حسابرسی مبنی بر برگزاری کنفرانس مدیریت مالی واقتصاد دراصفهان درتاریخ 28تیرماه قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

15-نامه شماره5516/20مورخ 4-3-96 شهرداری محترم درخصوص واگذاری امور مربوط به سرویس مدارس طبق بند 2 مصوبه هیات مدیره سازمان حمل ونقل همگانی شهرداری به پیمانکار   واجد شرایط قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

16-نامه رئیس محترم اداره میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری بابلسر درخصوص جمع آوری داربست وبنر نصب شده در مجاورت ساختمان شهربانی بابلسر قرائت شد.

17-نامه آقای مهدی نوبخت مبنی بر درخواست مساعدت مالی قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

18-نامه شورایاری محله بی بی سرروضه مبنی بردرخواست اگوکشی وجدول کشی کوچه های محل قرائت وبه کمیسیون عمران ارجاع گردید.

19-نامه جمعی از هنرمندان صنایع دستی بابلسردرخصوص درخواست ایجاد تسهیلات بانکی ونمایشگاه تابستان قرائت وجهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

20-نامه آقای قادر وحدانی مبنی بردرخواست نخاله جهت تسطیح کوچه تقی نژاد3قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

21-نامه آقای رسول عسگری مبنی بردرخواست نخاله جهت تسطیح کوچه قرائت ومقررشد با شهرداری مکاتبه شود.

22-نامه رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بابلسر مبنی بر ارسال یک نسخه صورتجلسه کمیته فنی تخصصی شورای سلامت مورخ 3-3-96  قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

23-نامه شماره 1748/25/86مورخ6-3-96  فرمانداری محترم درخصوص ابلاغ رای آقای صادق شفقت وجایگزینی عضو علی البدل آقای یاسرخرمیان بجای ایشان دردوره  چهارم شورای اسلامی شهر قرائت گردید.

24-نامه خانم مریم مشک آبادی مدیر موسسه فرهنگی هنری آهنگ هستی مبنی بردرخواست نصب تلویزیون شهری درخیابان شریفی 4 قرائت و به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

25-نامه اهالی کوچه چمران 28 مبنی بردرخواست رسیدگی به وضعیت کوچه قرائت وبه کیسیون عمران ارجاع گردید.

26-نامه فرمانداری محترم درخصوص مدت زمان ارسال صورتجلسه شورا به فرمانداری در مدت 7 روز قرائت گردید.

27-نامه شماره 2246/9مورخ13-2-96 شهرداری محترم درخصوص ارسال خط پروژه خیابان 18 متری شهیدذوالفقاری دانش 24 قرائت وبه کمیسیون عمران ارجاع گردید.

 28-نامه شماره5136/9مورخ 31-2-96 شهرداری محترم درخصوص تقلیل خیابان 30 متری و16 متری به پیوست سه نسخه خط پروژه خیابان 16متری واقع در محدوده بابلسر قرائت وبه کمیسیون عمران ارجاع گردد.

29-نامه شماره 3778/11مورخ 18-2-96 شهردای محترم در خصوص درخواست مالک پلاک ثبتی 7906/4252/1جهت خرید مساحت 115/5مترمربع از فضای مازاد معبر در ضلع غربی ملک مذکور قرائت وبه کمیسیون عمران ارجاع گردید.

30-نامه شهرداری محترم در خصوص درخواست خانم صغری پرویزشاهی مبنی براحداث نمایشگاه کتاب در میدان شهربانی با نصب داربست به ابعاد 5×4 قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

31-مقرر گردید شهرداری محترم به‌منظور جلوگیری از تصادفات و کاهش ترافیک در میدان امام حسین (ع) با هماهنگی فرماندار محترم واداره راه و شهرسازی نسبت به احداث دور برگران در شرق کمربندی جنب میدان امام حسین همانند شرق اتوبان فریدون‌کنار به بابلسر اقدام لازم معمول فرمایند.

32-نامه شماره 1443/25/86 مورخ 27-2-96 فرمانداری محترم در خصوص بررسی هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی در خصوص صورت‌جلسه شماره 279 مورخ2-2-96 شورای اسلامی قرائت و مقرر شد پاسخ داده شود.

33-نامه شماره 1508/25/86 مورخ 28-2-96 فرمانداری محترم در خصوص ارسال تصویر نامه شماره 11928/4/96 مورخ 23-2-96 معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران به همراه ضمایم در خصوص ابلاغ رأی هیات مرکزی حل اختلاف وشکایات شوراهای اسلامی ومعرفی آقای یاسرخرمیان بعنوان عضو علی البدل بجای آقای صادق شفقت درجلسه رسمی شورا قرائت شد.

34-نامه فرمانداری محترم در خصوص ارسال یک نسخه صورت‌جلسه مورخ 7-3-96 ستاد طرح های سالمسازی دریای شهرستان قرائت گردید.

35-نامه فرمانداری محترم در خصوص ارسال تصویرنامه مدیرکل محترم حوزه استانداری در خصوص اجرای طرح کاداستر اراضی وصدور سند تک برگی به مالکین قرائت شد.

36-نامه سرپرست شبکه بهداشت ودرمان بابلسر در خصوص ارسال صورت‌جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان درمورخ 12-2-96 قرائت وبه کمیته بهداشت ارجاع گردید.

37-نامه اداره بهزیستی شهرستان بابلسر در خصوص ارسال صورت‌جلسه کمیته مناسب سازی شهرستان مورخ18-2-96 قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

38-مقررگردید باتوجه به درپیش بودن مسابقات برون مرزی قایقرانی ودرخواست آقای حسین خدایار قهرمان رشته قایقرانی با شهرداری جهت تغییر ساعات کاری ایشان جهت تمرین برای شرکت در مسابقات فوق مکاتبه شود.

39-نامه شورایاری محترم محله شهید چمران مبنی بر درخواست آسفالت کوچه دانش 15 قرائت و مقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

40-مقررگردید باتوجه به پیگیری های بعمل آمده در مورد احداث دوربرگردان درخیابان شهید ذوالفقاری از سوی شهرداری محترم اقدام لازم بعمل آید.

41-نامه اهالی کوچه طلابیان 4درخیابان بسیج 3مبنی بر شیب زیادکوچه که باعث آبگرفتگی کوچه میگردد قرائت ومقررشد با شهرداری مکاتبه شود.

42-نامه شماره 3159/7 مورخ 12-2-96 شهرداری محترم بابلسردرخصوص درخواست اشتغال بکارخانم صفیه نجف پورقرائت ومقررشدجهت اقدام برابر ضوابط وداشتن شرایط نسبت به جذب نامبرده باشهرداری مکاتبه شود.

43-نامه جمعی از کسبه بابلسر درخصوص درخواست جمع آوری  دستفروشان وتکدی گری سطح شهر قرائت ومقررشد با شهرداری جهت اقدام در جمع آوری سطح معبر ومغازه ها جهت اقدام لازم از سوی شهرداری مکاتبه شود.

44-نامه مدیر عامل تعاونی اعتباری فرهنگیان بابلسر در خصوص درخواست سالن سینما شقایق در تاریخ19-3-96 ساعت 9الی 12ظهر قرائت وموافقت گردید.

45-نامه اهالی کوچه شهید عظیمی مبنی بر درخواست آسفالت کوچه قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

46-نامه شورایاری محله شهید طالبی مبنی بر درخواست آسفالت کوچه جنب مدرسه روزیمند قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

47-نامه آقای نوحی مبنی بردرخواست رسیدگی به وضعیت زمین ایشان در محله باغ فلاحت خیابان حبیبی قرائت ومقرر شد باشهرداری مکاتبه شود.

48-نامه فرمانداری محترم نیروی انتظامی شهرستان بابلسر درخصوص عدم قدرالسهم  محل درآمد پارکبان های شهرقرائت ومقرر شد جهت بررسی باشهرداری مکاتبه شود.

49-مقرر گردید درخصوص اجرای طرح سالمسازی دریا در مدت زمانی که باقیمانده تازمان بهره برداری واینکه دوشرکت متقاضی اجرای طرح می باشند پیشنهاد گردید باتوجه به هماهنگی هایی که ازقبل به عمل آمده وسابقه چندین ساله شرکت کولاک قهرمان مابقی اجرای طرح راباقیمت پایه وبه صورت ترک تشریفات به شرکت مذکور واگذار نمایند.

50-مقررگردیدباتوجه به مشکلات عدیده ای که مالکان زمین در سطح شهرستان در رابطه با بنیاد مستضعفان وبنیاد علوی دارند از فرماندار محترم درخواست شود یکبار ازآقای سعیدی کیا رئیس بنیاد دعوت بعمل آیدتاباحضور در شهرستان نسبت به موضوع یادشده بررسی لازم معمول فرمایند.

51-مقررگردید باتوجه به سوالات مطروحه ازسوی بعضی ازپرسنل ورزشکارشهرداری بعمل آمده است باشهرداری مکاتبه تاازوضعیت کاری آقای بهادرمولایی درشهرداری سوال شود تا مکتوباً از وضعیت کاری ایشان به شورا گزارش فرمایند .

52-مقررگردیدشهرداری محترم درمورد نحوه و زمان استفاده از پارکینگ خریداری شده مدرسه سابق شهید عابدین پوربه شورا گزارش فرمایند.

53-مقررگردیدشهرداری محترم اعلام گرددتانسبت به انتشارمزایده نسبت به پارکینگ های نه گانه وچادرخواب ها اقدام نمایند.

54-مقررگردید شهرداری محترم نسبت به تهیه وارسال لیست پیمانکاران شهرداری ومکانی که مشغول بکارمی باشندبه شورای اسلامی شهر اقدام فرمایند.