برنامه های ستاد اجرایی خدمات سفر شهرداری بابلسر در یک نگاه
به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر ستاد اجرایی خدمات سفر این شهرداری به منظور آسایش شهروندان و هم چنین رفاه حال گردشگران نوروزی در بخش های گوناگون مجموعه برنامه هایی را تدارک دیده است که برخی از آنها را در پی خواهید خواند
استقرار کلبه در ورودی شهر‌جهت عرض خیر مقدم و راهنمایی گردشگران ، جمع آوری سگ های ولگرد ، جلوگیری از ورود خودرو های شخصی به ساحل ،جلوگیری از نصب چادرهای اقامتی ، حضور پارکبان در نوار ساحلی ،ساماندهی صاحبان اسب و جهارچرخ موتوری و دستفروشان ، گل کاری در فضای سبز نوار ساجلی ، قرار دادن تیرهای برق و روشنایی در سواحلی که نیازمند روشنایی بیشتر هستند
در بخش های بعدی دیگر برنامه های این ستاد اطلاع رسانی میشود.