با کاروان شادمانی بسوی شادترین روزهای سال می رویم
به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر ساعت دو بعد از ظهر فردا دوشنبه کاروان شادمانی ویژه نوروز از مقابل عمارت این شهرداری تا جای جای شهر به حرکت در خواهد آمد تا همراه با نوروز خوانی همه با هم به استقبال نوروز این شادترین روز و روزهای سال برویم
کاروان شادمانی با ساز و دهل و لباس های محلی با طنین شورانگیز پرندگان همصدا میشود تا نغمه های بهاری را آویزه گوش جان شهر و شهروندانی کند که بهار و نوروز را به انتظار نشسته اند پس با دنیایی شور و امید با این کاروان همراه و همصدا بشویم
وعده ما و شما و کاروان شادمانی فردا ساعت چهارده