مدیر درامدهای عمومی شهرداری بابلسر اعلام کرد:
باتوجه به روند وصولی ها درامد سالجاری شهرداری ۵۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت
افزایش درامد شهرداری بابلسر در سال جاری دلایل گوناگونی دارد که مهمترین آنها عملکرد این دستگاه می باشد که رضایتمندی مردم و افزایش اعتماد شهروندان را به ارمغان آورده است
به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر حسن پور رحیم مسئول واحد درامد این دستگاه طی مصاحبه ای ضمن تشریح میزان درامدهای شهرداری پایتخت گردشگری مازندران گفت:وصولی دوازده ماهه شهرداری در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۴۱۸ میلیارد ریال بود اما انتظار می رود با توجه به روند وصولی پانزده روز اول اسفند ماه جاری مجموع وصولی امسال از ۶۵۰ میلیارد ریال تجاوز کند که در این صورت وصولی سال جاری به نسبت سال قبل بیش از ۵۵ درصد خواهد بود
وی سپس مقایسه بودجه سال گذشته و امسال شهرداری بابلسر را مورد توجه قرار داد و افزود:بودجه سال ۹۷ مبلغ ۳۴۰ میلیارد ریال است که وصولی ما تا تاریخ شانزدهم اسفند ماه ۵۵۸ میلیارد ریال می باشد اما وصولی یک ساله ۹۶ مبلغ ۴۱۷ میلیارد ریال بود بنا براین وصولی ما تا همین تاریخ یعنی شانزدهم اسفند ماه نسبت به کل سال ۹۶ مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال بیشتر است که ۳۳ درصد رشد را نشان میدهد
مسئول واحد درامد شهرداری بابلسر سپس به پیش بینی وصولی یک ساله ۹۷ با توجه به روند وصولی نیمه اول اسفند ماه اشاره کرد و گفت : وفق این پیش بینی وصولی کل سال جاری مبلغ ۶۵۰ میلیارد ریال خواهد شد که ۳۱۰ میلیارد ریال از کل بودجه امسال بیشتر میشود و یک رشد ۹۱ درصدی را نشان میدهد
وی آنگاه وصولی شهرداری در چهار ماه پایانی امسال را مورد توجه قرار داد و گفت :وصولی ما از ابتدای سالجاری تا پایان آبان ماه یعنی طی هشت ماه مبلغ ۲۶۹ میلیارد ریال بود اما از آذر ماه تا شانزدهم اسفند ماه وصولی شهرداری مبلغ ۲۹۶ میلیارد ریال بود که حالا اگر روند وصولی ها در اسفند ماه را در نظر بگیریم شاهد رشد چشمگیری در این چهار ماه می باشیم به بیانی روشن تر تا همین تاریخ یعنی نیمه اول اسغند ماه و بدون محاسبه روزهای باقی مانده وصولی چهار ماه پایانی امسال نسبت به هشت ماه پیش از آن ما شاهد رشد ۵۳ درصدی درامدها هستیم

حسن پور رحیم در پایان و در پاسخ به این پرسش که چه عواملی در افزایش درامدهای شهرداری نقش داشتند خاطر نشان کرد:به عنوان کارشناس ارشد مدیریت دولتی و کارشناس حسابداری شهرداری با قاطعیت اعلام میکنم عوامل مختلفی در این افزایش نقش داشتند که مهمترین آنها انگیزه افزایی شخص مهندس رحیمی شهردار بابلسر در کلیه معاونت ها ،مدیران میانی و دیگر کارکنان شهرداری است چون روزانه کلیه امور و بویژه امور درامدی را نظارت و پیگیری می کنند و عامل دوم هم عملکرد شهرداری می باشد که موجبات رضایتمندی و افزایش اعتماد شهروندان به شهرداری را فراهم آورده است و ناگفته پیداست همین اعتماد منتج به افزایش درامدها از رهگذر عوارض پروانه ساختمانی ، نوسازی ، پروانه کسب و تفکیک اراضی و امور دیگری می گردد که پرداختن به آنها موجب اطاله کلام خواهد شد.