بنام پروردگار جهان آفرین
مردم بزرگوار بابلسر
خواهران و برادران گرانقدر
همانگونه که خود شاهد و ناظر هستید خادمان شمایان در شهرداری بابلسر از مدت ها پیش و در آستانه تحویل سال نو با اقداماتی بی وقفه در تمامی سطوح و حدود شهر می کوشند تا شهری که به حق پایتخت گردشگری استان پهناور مازندران خوانده میشود در قاب نگاه شما و تمامی هموطنان چنان جلوه گر باشد که افتخار و اعتبار مرد و زن و پیر و جوان این کهن بوم‌ در یادها ماندگار گردد خاصه در ایام پیش رو و تعطیلاتی که دگرباره شهر ما به ایرانی‌ کوچک بدل می شود و جای جایش را طنین دلنشین همگان چونان آواز هزاران پر شکوه می سازد
همشهریان فهیم و خردورز
مردم شریف شهر مانایی ها و دانایی ها
اینک دست خود را به سوی شمایان‌دراز می کنیم تا با دستان گرم خویش پیوند دوباره دلها‌‌ را رقم زده و با دنیایی از همت و وحدت با هم و کنار هم بکوشیم تا بابلسر همچنان با شکوه و شور و شیدایی هایش رشگ برانگیزد