حضور شهردار بابلسر در راهپیمایی با شکوه امروز

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر مهندس رضا رحیمی امروز جمعه با حضور در راه پیمایی با شکوه مردم ولایتمدار بابلسر همصدا با همه مردم این شهر بار دیگر حمایت خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تمامی نهادهای انقلابی و خاصه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نمایش گذاشت
شهردار بابلسر در پایان این راه پیمایی با شکوه که پس از نماز وحدت آفرین جمعه با حضور امام جمعه ، فرماندار ، فرمانده سپاه ناحیه بابلسر و بسیاری از  مقامات محلی برگزار گردید طی مصاحبه کوتاهی با تقدیر از مردم آگاه و همیشه در صحنه بابلسر بخاطر شرکت گسترده در این راه پیمایی ، این حضور گسترده را نمایش عظیمی دانست که با پیام بیعت دوباره با مقام عظمای ولایت و پشتیبانی از همه ارکان انقلابی نظام و بویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نفرت و انزجار نسبت به همه دشمنان داخلی و خارجی برگزار شد.