‍ گزارشی به مردم بزرگوار بابلسر

شهرداری بابلسر طی یک ماه ( از چهاردهم مرداد تا چهاردهم شهریور ) فقط در حوزه های زیرسازی ، نهر وسط ، فرش موزائیک ، دیوار حائل و اگو اقداماتی انجام داد که حاکی از تلاش و پیگیری بی وقفه این دستگاه برای تحقق توسعه همه جانبه و پایدار این شهر است
در عرصه زیر سازی در دانش ۱۴ تقی نژاد ۳ گلزار ۲ پشت هواشناسی و امام ۱۴ ، ۱۸ و ۲۴ فعال بوده است
در زمینه فرش موزائیک در بوستان میرزایی ، نخست وزیری ‌، بسیج هفت و مهدی نسب فعالیت کرده است
در امر نصب اگو و کانال روباز در طالبی ۱۵ دانش ۱۵ و ۳۵ بلوار دانشگاه ، ولیعصر ۴۰ و ذوالفقاری فعالانه حضور داشته و دارد
در حوزه احداث نهر وسط در محمد زاده ۲۶ تقی نژاد ۳ و دانش ۱۴ کار کرده است
و بالاخره جنب شهدای گمنام ، شهید طالبی ‌، کاظم آباد و ضلع شرقی بابلرود دیوار حائل ساخته است
این همه در حالی است که شهرداری بابلسر نهضت آسفالت ، پل چهارم ، کتابخانه بزرگ شهر ، مجموعه فرهنگی ، ورزشی و چند پروژه عمرانی دیگر را هم همزمان پیش می برد
روابط عمومی شهرداری بابلسر