‍ ساخت دیوار حائل ادامه دارد

یکی از اقدامات اساسی و زیربنایی شهرداری بابلسر ساخت دیوار حائل در دو سوی بابلرود است که با هزینه بالایی در دستور کار این دستگاه قرار دارد ساخت این دیوارها نه تنها موجب استحکام دو سمت این رود می گردد و ایمنی مردم را هم هنگام گذر از حاشیه آن افزایش میدهد بلکه سیمای شهر و بابلرود را هم زیباتر میکند
طی ماه های گذشته شهرداری بابلسر طی یک برنامه تنظیمی ساخت دیوار حائل را بی وقفه ادامه داده و همچنان ادامه میدهد.
آنچه در تصاویر می بینید ساخت دیوار حائل جنب بوستان کاظم آباد و خیابان شهید طالبی طی دیروز و روزهای پیش از آن می باشد
روابط عمومی شهرداری بابلسر